Hoe Werkt AccuRaad?

AccuRaad staat bekend als het meest praktijkgerichte trainingsbureau van Nederland. Om te komen tot goed resultaat is het noodzakelijk om de drie fasen van verbetering te doorlopen: de voorbereiding (intake), de training (interventie) en de implementatie van het getrainde in de praktijk (de borging).

Intake: Een korte intake waarin we draagvlak creëren
Interventie: De interventie zelf, veelal een training of workshop
Borgen: Vorm geven aan het borgen van de gedragsverandering in mensen, structuren, processen en cultuur van uw organisatie.

Samen bepalen deze fasen hoe groot het resultaat zal zijn in de praktijk.

In de trainingen en interventies van AccuRaad komen veel rollenspellen, oefeningen en doe-opdrachten aan bod. Deelnemers staan continu in de leermodus. Concrete en herkenbare situaties uit de praktijk worden geoefend zodat de transfer naar de eigen werksituatie zo soepel mogelijk gaat. Onze trainers zijn opgeleid in didactiek en groepsdynamica zodat ze leerbelemmeringen snel herkennen en deze meteen kunnen opheffen. Daarnaast zijn ze natuurlijk specialist op hun inhoudelijke terrein.


Coaching on the Job

Hoe onderscheidt de AccuRaad aanpak zich?
1. Vooraf bepalen we samen met u de doelen. Vervolgens brengen we het vertrekpunt in kaart en definiëren we SMART. Naderhand meten we welke constateerbare verandering er heeft
plaatsgevonden.
2. Onze trainers zijn didactisch zeer goed onderlegd. Een training is geen slideshow maar een aaneenschakeling van oefeningen waarbij deelnemers zelf de conclusies trekken en lessen noteren. Benjamin Franklin zei al: “Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” Deelnemers ontdekken zelf, door interventies van de trainer, wat gewenst en effectief gedrag is. Zij ervaren de effectiviteit van nieuw gedrag.
3. Het Engelse woord train betekent: to prepare, be prepared, or prepare oneself, through instruction, practice and exercise for a sport, job or profession. Oefenen, oefenen en oefenen met nieuwe vaardigheden staat dus centraal.
4. Elke deelnemer stelt samen met de trainer zijn of haar eigen Persoonlijk Activiteiten Plan samen. Hierop staan concrete acties die u als manager kunt helpen borgen.
5. De trainingen zijn praktisch. Elke deelnemer kan van alle tips en adviezen meteen de waarde inzien voor de dagelijkse praktijk. ‘Vandaag leren, morgen toepassen’ staat centraal in al onze trainingen.

Contact
Meer weten? Neem contact op met AccuRaad. Bel 035-6922444 of stuur een mail info@accuraad.nl.