Hoe zorgt u voor betrokken personeel

Dat betrokken personeel productiever is en beter presteert is algemeen bekend. Bedrijven met betrokken personeel maken meer winst en groeien harder. Maar hoe zorg je dat je personeel betrokken raakt bij je onderneming? De identiteit en het succes van een (opklimmend) manager is gebaseerd op zijn probleemoplossend vermogen. Hij kan knopen doorhakken, weet zichzelf te verkopen en hij geniet ervan informatie te analyseren en oplossingen uit te denken. Omdat je competitief ingesteld moet zijn om de top te behalen, zijn winnaars nogal territoriaal wat betreft de richting van hun organisatie. En omdat ze continu willen bewijzen dat ze goede beslissingen kunnen nemen, eigenen zij zich die richting toe. Eigen oplossing Dit wordt vaak versterkt doordat werknemers hun vertrouwen leggen in het feit dat de manager het antwoord op moeilijke vraagstukken heeft. Veel managers stimuleren werknemers wel om ideeën aan te dragen, maar dit is vaak alleen om zelf betere beslissingen te kunnen nemen. De meeste managers kiezen uiteindelijk toch voor hun eigen oplossing. Dit heeft twee redenen: hun succes hangt af van hun oplossingen en ze zijn liever zelf betrokken bij complexe aangelegenheden dan dat ze ideeën van anderen gebruiken. Want: waarom voor coach spelen als je zelf kunt scoren? Verdelen van eigendom Als eigendom de essentie is van betrokkenheid, dan is het van belang om het eigendom beter te verdelen. Werknemers eigen verantwoordelijkheid geven is niet genoeg omdat dit enkele betrekking heeft op de eigen functie en niet op de organisatie als geheel. U hoeft werknemers geen stem te geven in de strategische beslissingen, maar het gaat erom dat ze weten dat hun ideeën welkom zijn en serieus genomen worden. Dat ze op die manier richting helpen geven aan de onderneming, of tenminste een deel daarvan. Geef werknemers het gevoel dat hun input oprecht gewaardeerd wordt. Bron: Managementissues.com