Investeren in training

Er moet worden bezuinigd. En wat is makkelijker dan het direct stoppen van cursussen en trainingen voor jong talent. Hoe aanlokkelijk ook, niet doen.
De indruk kan ontstaan dat de werkgever kans loopt zijn werknemer te verliezen zodra die ontdekt dat het beter is zijn carrière een andere richting in te duwen. Toch ziet Van Baar vooral een win-winsiuatie in dit traject. “Doel is om binding te creëren. Wederzijdse betrokkenheid is daarom belangrijk. Zo is het wenselijk om als manager in de gaten te houden wat het talent leert en door continu interesse te tonen. Het is natuurlijk niet verplicht voor de manager om alles in de gaten te houden, maar het is wel een goede manier om talent aan je te binden.”
Nu de krapte op de arbeidsmarkt afneemt, is het ook voor talent lastiger om een nieuwe baan te vinden. Waarom zou u er dan nog zoveel geld investeren? “Als de recessie over is, blijf je over met een vastgeroest team”, stelt Van Baar. “Jong talent is de toekomst, maar dan moet je ze wel de kans blijven bieden om zich verder te ontwikkelen.”
Waarom ook tevreden klanten makkelijk weglopen ==
Uit een Amerikaans onderzoek blijkt: tevreden klanten wisselen net zo gemakkelijk van leverancier als ontevreden klanten. Hoe zit dat nou precies?
Een klant geeft aan tevreden te zijn over uw product of dienst. Maar tegelijkertijd is hij niet loyaal. Dat klinkt nogal tegenstrijdig. Om dit te kunnen begrijpen moeten wij eerst onderzoeken wat het begrip ‘tevreden’ eigenlijk inhoudt. Elke zakelijke relatie is een transactie met een klant. De klant koopt een product en daarmee een zekere verwachting. In ruil daarvoor staat hij zijn geld af. Wat er vervolgens gebeurt, is bepalend voor…lees meer