“Opbrengsten uit training en opleiding”

Het (laten) uitvoeren van training kost geld: in het vorige artikel is dat aspect aangestipt. Ondanks dat doen we die uitgaven, omdat we er vanuit gaan dat de kosten tenminste opwegen tegen de baten ervan. De enige manier om te weten te komen welk rendement een training heeft gehad, lijkt door dat zoveel mogelijk in geld uit te drukken. Bekijk het artikel hier Bron: Managersonline.nl