Advies & Coaching

Elke klant krijgt een gedegen advies over de beste werkwijze om zodoende te komen tot een optimaal resultaat voor een zo gunstig mogelijk ingezet budget. Daarnaast verzorgt AccuRaad advies over de inrichting van sales organisaties, schrijven trainers codes voor klantgerichtheid en adviseren klanten over managementaanpak, inrichting en stijl.

Onder Coaching wordt verstaan het trainen op de werkplek. Ook coaching op persoonlijke belemmeringen wordt uitgevoerd, mits dit onderdeel is van een groter traject waarbij het praktisch functioneren van de medewerker centraal staat. Coaching wordt altijd ingezet ter ondersteuning van een breder pakket aan interventies.

Zowel coaching als training is ingezet voor bijna alle klanten die AccuRaad over de jaren heeft mogen bedienen.