Management

Hier leest u over een aantal verschillende projecten die AccuRaad op gebied van managementtrainingen heeft uitgevoerd.

Logistieke dienstverlener
Voormalig TNT bedrijf (nu Franse Multinational), traint al haar 54 National Sales Managers in Management Skills. De managers vliegen naar verschillende locaties (Amsterdam, New York, Singapore) voor een driedaagse training. Effect wordt meetbaar gemaakt en via de sales-cockpit gevolgd. De VS (omzet 160 miljoen euro) liet in het kwartaal na de training een omzetgroei van 11% zien (omzet in kwartaal daarvoor -5%).

Leaseorganisatie
Voor een leaseorganisatie in de Randstad heeft AccuRaad de managers getraind. Het traject heeft als doelstelling meer resultaat uit de salesforce en heeft als resultaat opgeleverd een omzetgroei van 9% in de eerste zes maanden na de training.

Grote telecom-organisatie
AccuRaad-trainers zijn al jaren actief bij een grote leverancier van telecomdiensten. De direct leidinggevenden worden getraind in het coachen van hun medewerkers, die tezelfdertijd een training volgen.

Pre-press organisatie
AccuRaad traint een groep managers van een pre-press organisatie in het aansturen en motiveren van hun medewerkers. De medewerkers laten grote verschillen zien in arbeidsproductiviteit. AccuRaad helpt alle medewerkers op een zelfde hoog niveau te krijgen.

Farmaceutisch bedrijf
Een farmaceutische groothandel neemt haar distribiteur over. Deze overname heeft met name gevolgen voor de organisatiestructuur, de marktbewerking en de personele bezetting. Het formuleren van het beleid over de overname en de overdracht van dit beleid aan alle belanghebbenden, is begeleid door Jan Jacobs.

Bij een relatie van AccuRaad was een kloof tussen managers en medewerkers, voortkomend uit onder andere een verschil in opleidingsniveau. Het gevolg was te weinig vertrouwen tussen de hiërarchische lagen en medewerkers blijven kort. AccuRaad heeft managers getraind in het voeren van specifieke functioneringsgesprekken. Het resultaat is dat managers veel meer informatie krijgen die ze eerst niet kregen. Hierdoor kunnen managers medewerkers beter motiveren en problemen direct bij de bron oplossen. Dus efficiënter en goedkoper.